แบบนี้ Proximity sensor เสียปะคับ ก็ว่ารับสายจอไม่ดับ เหมือน light sensor ด้วย T T

การสนทนาใน 'Samsung Galaxy Club' เริ่มโดย Bhisaisit Bhisaibhun, 30 พฤศจิกายน 2016

    แบบนี้ Proximity sensor เสียปะคับ ก็ว่ารับสายจอไม่ดับ เหมือน light sensor ด้วย T T
     

แบ่งปันหน้านี้