คุณภาพกล้อง y27 ทัมมัยทัมมาต่ำมากครับ

การสนทนาใน 'Vivo Club' เริ่มโดย Mheepah Ka Dokfah, 15 พฤษภาคม 2015

    คุณภาพกล้อง y27 ทัมมัยทัมมาต่ำมากครับ
     

แบ่งปันหน้านี้