samsung J7 2015 ฿3,200 - ราชบุรี ใช้งานได้ปกติมีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อย

การสนทนาใน 'Mobile Phone and Accessories Market' เริ่มโดย ตัวคนเดียว ว่างเปล่า, 27 กุมภาพันธ์ 2018

  samsung J7 2015
  ฿3,200 - ราชบุรี

  ใช้งานได้ปกติมีรอยตามการใช้งานบ้างเล็กน้อย
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]
   

แบ่งปันหน้านี้